Dathlu Blwyddyn Newydd Tsieineaidd yng Nghadeirlan Bangor

Ar ddydd Sadwrn 24ain Chwefror, cynhaliwyd dathliad o Flwyddyn Newydd Tsieineaidd gan Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor yn y Gadeirlan gyda dau gant o westeion. Roedd y gwesteion yn cynnwys Maer Bangor, y Cynghorydd Derek Hainge, a Chyfarwyddwr Sefydliad Confucius, Dr David Joyner.

Roedd y Gadeirlan yn llawn a mwynheuodd pawb parĂªd o ddreigiau, gwisgoedd lliwgar a hyd yn oed panda a aeth o gwmpas y ddinas.

Dilynwyd hyn gyda dros awr o gerddoriaeth, dawns, crefftau ymladd a drama, a berfformiwyd gan bobl ifanc ac eraill.

Dywedodd Canon Nathan Jarvis, Caplan yr Eglwys yng Nghymru i Brifysgol Bangor, ‘Roedd hi’n ddiwrnod gwych yn llawn y dalent mwyaf rhyfeddol a chyfle gwych i’r ddinas ddod at ei gilydd yn ein Cadeirlan hynafol. Mae gennym gymaint o dalent ym Mangor ac roedd hwn yn ffordd wych o arddangos diwylliant Tsieineaidd.’