Mae gan Esgobaeth Bangor bellach archddiaconiaeth newydd!

Mae Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – yn cyhoeddi creu dwy archddiaconiaeth newydd, Archddiaconiaeth Bangor ac Archddiaconiaeth Ynys Môn. Yn flaenorol roedd y ddwy archddiaconiaeth yn un archddiaconiaeth. Penodir Archddiacon newydd i bob archddiaconiaeth.

Darllenwch mwy : bangor.eglwysyngnghymru.org.uk/newyddion/2018/01/04/archddiaconiaeth-newydd/