Agoriad Swyddogol Ysgol Cybi – yr ysgol eglwys newydd cyntaf yn Esgobaeth Bangor ers 1994

Heddiw (Dydd Iau, Tachwedd 9, 2017) fe welir agor Ysgol Cybi, ysgol gynradd newydd yr Eglwys yng Nghymru, i wasanaethu Caergybi. Agorodd yr ysgol ei giatiau i ddisgyblion am y tro cyntaf ym mis Medi, ond heddiw gwelir yr agoriad swyddogol gan Kirsty Williams – Ysgrifennydd Addysg Cabinet Llywodraeth Cymru. Fel rhan o’r seremonïau agoriadol, bendithiwyd adeiladau’r ysgol gan Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John.

Mae Ysgol Cybi wedi’i datblygu ar safle hen Ysgol Cybi yng Nghaergybi. Mae’n gwasanaethu dalgylch a wasanaethwyd yn flaenorol gan 3 ysgol – Ysgol y Parchedig Thomas Ellis, Ysgol y Parc ac Ysgol Llaingoch. Gyda lle i 540 o ddisgyblion, yn ogystal â 76 o leoedd meithrin, Ysgol Cybi bellach ydy ysgol gynradd fwyaf yr Eglwys yng Nghymru yng Ngogledd Cymru. Y Pennaeth ydy Mr. Trystan Roberts, a fu’n gynt yn Bennaeth Ysgol Kingsland, un arall o ysgolion cynradd Caergybi.

Wrth wneud sylw ar agoriad Ysgol Cybi, meddai Mrs Anest Gray Frazer – Cyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu Esgobaeth Bangor, ‘Mae hi wedi cymryd bron i 8 mlynedd inni gyrraedd y fan hyn – ysgol eglwys newydd gyntaf Esgobaeth Bangor ers 1994. Mae’r Esgobaeth wrth ei bodd i fod wedi gallu gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn i sicrhau bod ad-drefnu ysgolion wedi llwyddo i gadw darpariaeth gynradd ysgol eglwys yng Nghaergybi. Mae’r Cyngor a Llywodraeth Cynulliad Cymru bellach wedi cyflenwi adeilad addysgol sy’n bendant yn barod ar gyfer gofynion addysg disgyblion Ysgol Cybi yn yr 21ain ganrif. Fe fydd hi’n gyffrous iawn i weld yr ysgol yn datblygu fel cymuned, yn ogystal ag ysgol Eglwys.’

Dywedodd y Gwir Barchedig Andrew John, Esgob Bangor, ‘Mae hi wedi bod yn fraint i gymryd rhan yn y seremoni heddiw ac i fendithio’r gymdeithas ysgol newydd hon yn ei hadeilad ysgol newydd. Mae adeiladu cymuned yn golygu datblygu pobl a pherthnasau, a’m gobaith a’m gweddi innau ydy y bydd Ysgol Cybi’n medru adeiladu ar lwyddiannau a chryfderau’r ysgolion a aeth o’i blaen, gan ddod yn gymuned Gristnogol go iawn sy’n estyn allan ac yn galluogi pob un o’i disgyblion i gyflawni’r potensial mae Duw’n ei gynnig iddyn nhw.’

Llywodraethwyr Ysgol Cybi