Croeso i Gadeirlan Deiniol Sant, Bangor.

Gwelwch y rhestr wythnosol isod am oriau agor y Gadeirlan.

Dydd Llun – Dydd Iau 10:30yb – 4:30yp 

Dydd Gwener – Dydd Sadwrn 10:30yb – 1:00yp

Dydd Sul – Agored ar gyfer gwasanaethau

 


Yr wythnos hon yn y Gadeirlan …….

 


 

Cyngerdd Gŵyl Ddewi hwyr yn atseinio yn y Gadeirlan!

Ar ddydd Sadwrn 21 Ebrill, cynhaliodd Cadeirlan Bangor ei chyngerdd Dydd Gŵyl Ddewi (yn hwyr oherwydd tywydd garw ar ddechrau Mawrth!). Gwrandewch a gwyliwch ran o’r diweddglo gyda John Eifion, Dylan Cernyw, Pedwarawd Cennin, Côr Seiriol a Chôr y Brythoniaid isod a darllenwch fwy yma. Diolch i bawb a gymerodd ran i wneud y cyngerdd yn bosib ac yn llwyddiant!

 

 


 

Ar ddydd Sadwrn 24ain Chwefror, cynhaliwyd dathliad o Flwyddyn Newydd Tsieineaidd gan Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor yn y Gadeirlan gyda dau gant o westeion.

Darllenwch mwy …

 

 


 

Dod â Deiniol Sant at y byd!

Dydd Sul nesaf (Medi 10), fe fydd Radio 4 yn darlledu Sunday Worship yn fyw o Gadeirlan Bangor, gan ddechrau am 8:10yb.

Dydd Llun nesaf (Medi 11) ydy gŵyl flynyddol Deiniol Sant, nawddsant Cadeirlan Bangor, yn ogystal ag Esgobaeth Bangor.

Felly, pa ffordd well o ddathlu’r digwyddiad blynyddol hwn na chynnal gwasanaeth a fydd yn cyfleu hanes Deiniol i gynulleidfa ehangach, gan y bydd yn cael ei ddarlledu i’r DU a thu hwnt gan BBC Radio 4.

 

Darllenwch mwy …

 

 


 

 

Gosod Canon Philip Barratt fel Canon Trigiannol Newydd ar gyfer Ardal Gweinidogaeth Bro Deiniol a Chadeirlan Bangor

Roedd yn braf prynhawn Sul ddiwethaf (16.7.17) i gael pobl at ei gilydd o’r Esgobaeth, Bangor a Manceinion i groesawu Canon Philip Barratt i Fro Deiniol (Bangor), wrth iddo gael ei osod fel Canon Trigiannol ein Cadeirlan. Edrychwn ymlaen at rannu yn weinidogaethau Philip a’i wraig, Irene, a dymunwn bob bendith a hapusrwydd iddynt.

Rhagor o luniau yma!

Darllenwch mwy am Ganon Philip : http://esban.net/pb170716c

 

 


 

 

2017-03-01-In My MInd

 

 


 

 

 

Gwylnos dros Heddwch yn Eglwys Gadeiriol Bangor – ”Yn union beth oedd ei angen”

Processed with MOLDIV

Ymatebodd 200 o bobl neithiwr (Dydd Mercher 29 Mawrth) i’r gwahoddiad oddi wrth Imam Canolfan Islamaidd Bangor a Deon Bangor – Mirazam Khan a’r Tra Pharchedig Kathy Jones – i ddod ynghyd i adfyfyrio ac i weddïo dros heddwch, wythnos ar ôl yr ymosodiad terfysgol yn Llundain (Dydd Mercher 22 Mawrth).

Darllenwch mwy :  https://esban.net/2oBDRJd

 

 

 


 

 

Gwasanaethau Arferol

Dydd Sul

8:30am Eucharist, 9:30yb Cymun Bendigaid, 11:00am Choral Eucharist, 12:30pm TICTAC yn Nhŷ Deiniol, 3:15pm Choral Evensong

yn ystod yr wythnos – does dim gwasanaeth ar dydd sadwrn

Yn Ddyddiol: 8yb Boreol Weddi (nid yn ystod mis Awst), 10:30yb Cymun Bendigaid

Dydd Mawrth a Dydd Iau: 5:30yp Gosber ar Gân (nid yn ystod y gwyliau haf, oni bai bod côr yn ymweld)

 

 


 

 

Fedrwch chi helpu Bangor i garu’r Byd?

2017-02-12-A-residential-area-in-Aleppo-Creative-Commons-lic2017-02-12-GUides Logo Cymru 2Mae tri grŵp yn ymuno â’i gilydd i helpu ffoaduriaid o Syria
wythnos nesaf. Bydd pobl o Argal Gweinidogaeth Bro Deiniol, Geidiau Cadeirlan Bangor a Chlwb Llewod Bangor ar gael yn y Gadeirlan i dderbyn rhoddion.

 

Ddydd Llun nesaf (20fed Chwefror) rhwng 10yb a 6yh, bydd LCI emblem_2C_287+7406aelodau’r tri grŵp – gan gynnwys y  Geidiau a fydd yn rhoi’r gorau i ddiwrnod cyntaf eu gwyliau hanner tymor! –  yn y Gadeirlan i dderbyn eitemau  a fydd wedyn yn cael ei gasglu a’i phacio ac anfonir gan yr elusen Cymorth i Ffoaduriaid DU mewn cynhwysydd i rai o ffoaduriaid Syria.

Mae’r Geidiau a’r Llewod yn daer angen

  • dillad isaf merched a phlant.
  • Clytiau tafladwy a phethau ymolchi.
  • Sachau Cysgu a blancedi.
  • Dillad haf, gan gynnwys siwmperi a chardiganau, i ddynion, menywod a phlant.

Gofynnir i bobl roi eitemau sy’n lân ac mewn cyflwr da, ond yn anffodus nad yw’n bosibl i dderbyn meintiau menywod dros 18.

Wrth edrych ymlaen at y casglu, dywedodd y Tra Pharchedig Kathy Jones, Deon Bangor, “Rwy’n falch iawn bod gwahanol grwpiau fel pobl Bro Deiniol, y Llewod a Geidiau’r Gadeirlan yn gallu cydweithio i helpu pobl sy’n wirioneddol mewn angen. Roedd apêl bocs teganau tebyg yn llwyddiannus iawn ac felly rwyf yn annog cymaint o bobl â phosibl i ddangos ychydig o gariad at y byd, ac yn rhoi’r hyn a fedrwn tuag at y Ffoaduriaid yn Syria yma yn y Gadeirlan ddydd Llun nesaf.”

2017-02-09- Cadeirlan 1

 

 


 

 

 

 

Gwasanaeth Plygain y Gadeirlan

DSC_0525

Cliciwch yma ar gyfer rhagor o luniau o’r gwasanaeth a chynhaliwyd nos Wener (20.1.17).

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Wythnos Weddi dros Undeb Cristnogol 2017

Croesi Muriau

Mae’r wythnos flynyddol hon o weddi yn dechrau ar Ddydd Mercher 18 Ionawr 2017. Fel rhan o ddigwyddiad cenedlaethol mae Cytûn Bangor wedi trefnu cyfres o gyfarfodydd yn ystod yr wythnos mewn gwahanol addoldai o gwmpas y ddinas.

Gallwch weld rhestr y gwasanaethau trwy glicio yma.  Croeso cynnes i bawb.

Gweler y canlynol am wybodaeth ychwanegol

 

 

 

 

 

 


 

 

Partneriaeth y Gadeirlan yn lansio cynllun newydd i helpu’r Digartref yng nghylch Bangor 

Mae Cadeirlan Bangor a Tai Gogledd Cymru, yn gweithio gyda’i gilydd fel Partneriaeth y Gadeirlan, wedi lansio menter newydd i geisio rhoi help llaw i bobl ddigartref, o bosib yn eu helpu canfod llety mwy parhaol.

Cliciwch yma i ddarllen mwy …